ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಗಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ವಿವರ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್

ಫೋನ್ ನಂ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

1

ರಂಗಾನಾಥ್.ಎಸ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcbangaloreurban@gmail.com

080-23156006

ನಂ.123/1037, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 20ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010

2

ಪಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ

dmdbcdcbangaloreurban@gmail.com

080-23156006

----‘’----

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ವಿ.ರಘುನಾಥ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

bngnorthdbcdc@gmail.com

08023539600

#324/62, ಸರ್ವಶೀಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಗಂಗಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560032

2

ಶಿವಪ್ಪ.ಸಿ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಅಧಿಕಾರಿ

bngnorthdbcdc@gmail.com

--“--

--“--

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಸುಜಾತ.ಎನ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcbangalorerural@gmail.com

080-23536007

#324/62, ಸರ್ವಶೀಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಗಂಗಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560032

 ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಹೆಚ್.ಪ್ರಕಾಶ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcramanagara97@gmail.com

080-7275114

ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಐಜೂರು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ- 560159

2

ಎನ್.ಜಿ.ಮಹೇಶ್

ಪ್ರ.ದ.ಸ

--“--

--“--

--“--

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಆರ್.ಬಸವರಾಜು (ಸ್ವಪ್ರ)(ಅ.ಅ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdc10chikkaballapura@gmail.com

08156-270909

ಎಸ್.ಬಿ.4, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ-562101

2

ಸುನಿತ.ಜೆ(ಹೆ.ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು --“-- --“-- --“--

2

ರಾಜಗೋಪಾಲ

ಪ್ರ.ದ.ಸ

--“--

--“--

--“--

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಕೆ.ಎಸ್.ಗಣೇಶ್ (ಸ್ವಪ್ರ)(ಅ.ಅ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಾಸ್ಥಾಪಕರು

dmkolardbcdc@gmail.com

08152240526

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಕೋಲಾರ-563101

2

ಲಕ್ಷಯ್ಯ.ವಿ (ಪಿ.ಹೆಚ್ )

ಸ.ಅ.ಅ/ಪ್ರದ.ಸ

dmkolardbcdc@gmail.com

08152240526

--“--

3

ಶಿವಾನಂದರೆಡ್ಡಿ.ಎಸ್

ಪ್ರ.ದ.ಸ

--“--

--“--

--“--

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

1

ವೈ.ಆರ್.ಭಕ್ತಕುಚೇಲ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmtumkur.dbcdc@gmail.com

08162-252395

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು-572102

2

ವೆಂಕಟರಾಜು.ಬಿ.ವಿ

ಸ.ಅ.ಅ/ಪ್ರ.ದ.ಸ

dmtumkur.dbcdc@gmail.com

08162-252395

--“--

3

ಬಿ.ಎಂ.ಆನಂದ ಕುಮಾರ್

ಪ್ರ.ದ.ಸ

--“--

--“--

--“--

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

1

ಶೇಖರ್ (ನಿಯೋಜನೆ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmchitradurga16@gmail.com

08194-220882

#101, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜೆ.ಸಿ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ-577501

2

ಶಿಲ್ಪ ಎಚ್

ಸ.ಅ.ಅ/ಪ್ರದ.ಸ

--“--

--“--

--“--

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಗುನ್ನಯ್ಯ(ಹೆ.ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcdvg@gmail.com

08192-230934

ಕುರುಬರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ಜಯದೇವ ಸಕಱಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577002

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಸಾತ್ವಿಕ್.ಹೆಚ್.ಸಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcshimoga@gmail.com

08182-229634

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ, ರೇಣುಕಾಂಬ ಕೃಪ, ‘ಎ’ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201

2

ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಪ್ರ.ದ.ಸ

dmdbcdcshimoga@gmail.com

08182-229634

--“--

 

ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್

ಫೋನ್ ನಂ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

1

ಹೆಚ್.ಎ.ಶೋಭ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcmysore@gmail.com

0821-2341194

#30, ಎಂ.ಈ.ಜಿ, ಎ.ಜಿ.ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು-570023

2

ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ.ಎಚ್.ಎಂ

ಪ್ರ.ದ.ಸ

dmdbcdcmysore@gmail.com

0821-2341194

--“--

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಬೋರೇಗೌಡ.ಬಿ.ಎಸ್ (ಹೆ.ಪ್ರ) (ಸ.ಅ.ಅ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcmdy@gmail.com

08232-231804

#1153, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ-511401

 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಶ್ವೇತಕುಮಾರಿ.ಎಂ(ಹೆ.ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmchamarajnagar@gmail.com

08226-223587

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ರೂಂ.ನಂ,305, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ-571313

2

ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ.ಪಿ

ಸ.ಅ.ಅ/ಪ್ರದ.ಸ

dmchamarajnagar@gmail.com

08226-223587

--“--

3

ನಾಗೇಂದ್ರ

ಪ್ರ.ದ.ಸ

dmchamarajnagar@gmail.com

08226-223587

--“--

 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ


1

ಬಿ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ (ಹೆ.ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dm.dbcdchassan@gmail.com

08172-251153

ಎಂ.ಐ.ಜಿ:32, 23ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಹತ್ತಿರ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ-573201

 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

1

ರಾಕೇಶ್.ಟಿ(ಹೆ.ಪ್ರ) (ಸ.ಅ.ಅ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcchikkamagalur@gmail.com

08262-221315

ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ,ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577102

ಕೊಡಗು

1

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಚನ್ನರಸೇಗೌಡ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmcoorg121@gmail.com

08272-221656

ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು-571201

2

ಮಹಾದೇವಿ.ಕೆ

ಸ. ಅ.ಅ/ಪ್ರ.ದ.ಸ

dmcoorg121@gmail.com

08272-221656

--“--

 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

1

ಬಿ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ (ಹೆ.ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdkdbcdc@gmail.com

08242-456544

ಡಿ.ದೇವರಾಜಅರಸು ಭವನ, ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ, ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್, ಮಂಗಳೂರು-06, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

2

ಎಸ್.ಡಿ.ಸೋಮಣ್ಣ (ಗು)

ರಿಕವರಿ ಆಫೀಸರ್

dmdkdbcdc@gmail.com

08242-456544

--“--

ಉಡುಪಿ

1

ಮಂಜು.ಡಿ (ಹೆ.ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcudupi@gmail.com

0820-2574882

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ರಜತಾದ್ರಿ, ಮಣಿಪಾಲ-576104

ಬೆಳಗಾವಿ  ವಿಭಾಗ ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳು

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್

ಫೋನ್ ನಂ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

1

ಎಸ್.ಎನ್.ಬಾಣಸಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcbgm@gmail.com

08312-402163

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ವೈ.ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ನೆಹರು ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ-590010

2

ಕುಶಾಲ ಚೌಗಲ

ಸ.ಅ.ಅ/ಪ್ರದ.ಸ

dmdbcdcbgm@gmail.com

08312-402163

--“--

 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಡಿ.ಡಿ.ನಾಯಕ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmukdbcdc@gmail.com

08382-223229

ವಾಸಿಂ ಮಂಜಿಲ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಖಾದಿಮುಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ, ಹೈ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ, ಕಾರವಾರ-581301

 ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಮಹದೇವ ಮಳಲಿ

(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcdharwad@gmail.com

08362-446382

ಡಿ.ಸಿ.ಕಾಂಪವಂಡ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ನೆಲಮಹಡಿ, ಧಾರವಾಡ-580001

 

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಟಿ.ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcgadag@gmail.com

08362-446382

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ರೂಂ.ನಂ.202, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ.-582101

 

2

ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಸ.ಅ.ಅ/ಪ್ರದ.ಸ --"-- --"-- --"--

 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ (ನಿಯೋಜನೆ)(ಆರ್.ಡಿ.ಪಿಆರ್)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdc.hvr@gmail.com

08375-249025

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ರೂ.ನಂ.39, ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ-581110.

2

ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಪ್ರದ.ಸ --“-- --“-- --“--

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಕೆ.ಎ.ಕಾಂಬಳೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcgadag@gmail.com

08352278128

ಜಹಗೀರ್ ದಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಎದುರುಗಡೆ, ವಿಜಯಪುರ-586101

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

1

ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ (ಹೆ.ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಾಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcbgk@gmail.com

08354236216

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ರೂಂ.ನಂ.233, 3ನೇ ಮಹಡಿ,ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587102

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಕಛೇರಿಗಳು

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್

ಫೋನ್ ನಂ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

1

ನಾರಾಯಣ ಮೇರಲಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcgulbarga@gmail.com

08472-278635

2ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬಡೇಪೂರ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ೆದುರುಗಡೆ

2

ಮಂಜುನಾಥ್

ಪ್ರ.ದ.ಸ

--"--

--"--

--"--

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಶೇಖರಬಾಬು ಬೇನೂರ (ಹೆ.ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmbidardbcdc@gmail.com

08482-232515

#9-8-175/5ಬಿ.ವಿ.ಬಿ.ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗರ, ಮೈಲೂರು ಕ್ರಾಸ್, ಬೀದರ್-585401

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಜೀವನ್ ಪ್ರಸಾದ್(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdc.raichur@gmail.com

08532-250440

#1-8-130/189, ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಬೊಮ್ಮನವಾಡಿ, ಉಮಾ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584101

 ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಟಿ.ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdckpl@gmail.com

08539-221847

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಡಿಸಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ- 583231

2

ನೇತ್ರಾವತಿ.ವಿ.ಆರ್

ಪ್ರ.ದ.ಸ

dmdbcdckpl@gmail.com

--“--

--“--

 ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ(ಹೆ.ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcbellary@gmail.com

08392-267038

ಫ್ಲಾಟ್ ನಂ.117, ವೀರನಗೌಡ ಕಾಲೋನಿ ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583103

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಹಣಮಂತ್ರಾಯ

ಪ್ರ.ದ.ಸ

dmdbcdcyadagiri@gmail.com

08473-253746

ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ರೂಂ ನಂ ಸಿ14, ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರೋಡ್, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ-585202

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-03-2021 04:19 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ನಿ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080